Hướng dẫn đăng nhập Hebespro

Truy cập vào địa chỉ your-store-name.hebespro.com/admin

  • Nhập tên miền của bạn
  • Nhập email của bạn
  • Nhập mật khẩu của bạn
  • Sau đó ấn Login