Thiết lập tên miền kết nối tới Hebespro

Bạn cần thiết lập DNS như sau

  • A record cần được trỏ đến địa chỉ IP của Hebespro: 142.93.206.68
  • Đăng nhập vào trang quản lý tên miền mà bạn đã sở hữu
  • Tìm chức năng cài đặt DNS
  • Chỉnh sửa A record của bạn để trỏ về IP: 142.93.206.68
  • Lưu lại A record
  • Sau khi ấn lưu bạn vui lòng đợi 5 - 10p, sau đó truy cập tên miền của bạn